Image

Misyonumuz
Yerel ve ortak nitelikli talepleri karşılayan, insana değer veren, çevreyle uyumlu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler üretmek ve halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmak.

Vizyonumuz
Rahat ve konforlu ulaşım sistemlerine sahip, afetlere karşı hazırlıklı, kültürel zenginliğinden güç alan, engellileri ve muhtaçları toplum ile bütünleşmiş, çağdaş yönetim sistemlerini kullanan, vatandaşların temiz ve doğal çevre içinde yaşadığı, özgün nitelikleri ile turizmde ve tarımsal üretimde öne çıkan bir kent olmak.

Temel İlke ve Değerler
Adalet, Güven, Saydamlık, Hesap Verebilirlik, Kalite, Verimlilik, Katılım, Müşteri Memnuniyeti, Çevreye ve İnsana Saygı, Gelişime ve Değişime Açıklık, Eşitlik ve Tarafsızlık.

Kalite Politikamız
Vatandaş memnuniyetini odağına alan, kolayca erişilebilir hizmetler üretmek, dezavantajlı kesimleri desteklemek, kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmak, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak, tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı davranmak, katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemek, şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak, yönetimde ve hizmet süreçlerinde bilgi ve teknolojiyi etkin olarak kullanmak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.